10 ý tưởng giúp các nhà bán lẻ tiếp cận đối tượng mới (khách hàng mới)

Khi bạn đã xác định được đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, điều chỉnh được thông điệp tiếp thị phù hợp và đạt được các mục tiêu bán hàng đề ra bạn sẽ muốn thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của mình tiếp cận với những đối tượng khách hàng mới, cơ sở […]

Đọc tiếp